Polityka prywatności

Polityka prywatnosci sklepu internetowego

 

         Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies.

        1 POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • 1) Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy ​ Artello​ prowadzony pod adresem artellosklep.pl przez ​ Dorotę Ćwikła . Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
 • 2) Administratorem danych osobowych jest Firma ​Artello​ , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod nr ​  NIP: ​ 9181365619​ , REGON: ​ 386184699​ . (zwaną dalej „Administratorem”).
 • 3) Dane osobowe zbierane przez ​ Firmę Artello za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ​RODO​.
 • 4) Sklep ​ Artello  informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
 • 5) Sklep internetowy ​ Artello​ dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 • 6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

        2. RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

        W Sklepie Internetowym ​ Artello dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

 • 1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
 • 2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.
 • 3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której           przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

        3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

 • 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
 • 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
 • 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych, b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego), c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

        4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.

         5 PROFILOWANIE.

 1. Sklep Internetowy ​ Artello​ może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
 2.  Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.                                                                                 

        6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

 • 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak: a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych, c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy ​ Artello przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO, h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

        7. PLIKI COOKIES.

 • 1) Sklep Internetowy ​ Artello​ używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • 2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do: a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi; d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 • 3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 • 4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 1.a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 • 5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji ​ https://support.google.com/googleads/answer/2407785​ ; b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie; e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl); i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA; h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
 • 6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • 7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 • 8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

        8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 • 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • 3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres sklepz2artellosklep.pl 
 • 4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od ​ 02.06.2020r.

  Polityka Prywatności oraz zasad wykorzystywania plików Cookies.

  • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep Internetowy ​ Artello​ prowadzony pod adresem artellosklep.pl​ przez ​ Firmę Artello​ . Zawiera również informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi analitycznych.
  • 2. Administratorem danych osobowych jest ​ Firma Artello​ , wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie pod nr ​ NIP: ​ 9181365619​ , REGON: ​386184699​ . (zwaną dalej „Administratorem”).
  • 3. Dane osobowe zbierane przez ​ Firmę Artello​ za pośrednictwem Sklepu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej ​RODO​.
  • 4. Sklep ​ Artello ​ informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
  • 5. Sklep internetowy ​ Artello dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

               6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych                      jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

  • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Sklepie Internetowym ​ Artello dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach: 1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) 2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. 3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.                                                                                                   
  • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO. 2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie. 3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych, b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie Sklepu Internetowego), c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.                                   
  • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH. 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych.                                                                             
  • 5 PROFILOWANIE.
  1. Sklep Internetowy ​ Artello może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów. 2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.                                                         
  • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak: a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych, c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy ​ Artello przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO, h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.                                                                                                           
  • 7 PLIKI COOKIES

   

 • 1) Sklep Internetowy ​ Artello używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 • 2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, a w szczególności do: a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi; d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 • 3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • 4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:

  1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console) Więcej informacji ​ https://support.google.com/googleads/answer/2407785​ ; b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie; e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka (czater.pl); i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA; h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie. 6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.                                                                                            
  • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE      1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować sklep@artellosklep.pl 
  2. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od ​ 02.06.2020r.